EURO FINEKS BROKER

Brokersko-dilersko društvo „EURO FINEKS BROKER“ a.d. osnovano je 20.06.2001. godine.

„Brokersko-dilerska društva koja su ugašena a čije je klijente preuzeo Euro Fineks Broker ad Beograd su:

Brokersko-dilersko društvo EKI BROKER a.d. Beograd
Brokersko-dilersko društvo PAN BROKER a.d. Beograd
Brokersko-dilersko društvo BONITET GRUPA d.o.o. Beograd
Brokersko-dilersko društvo TEMA BROKER a.d. Beograd
Brokersko-dilersko društvo TRŽIŠTE NOVCA, a.d., Beograd
Brokersko-dilersko društvo CAPITAL BROKER, a.d., Niš
Brokersko-dilersko društvo CAPITALONE, a.d., Beograd

U svom poslovanju Brokersko-dilersko društvo „EURO FINEKS BROKER“ a.d. pretežno se bavilo poslovima korporativne agenture, a manje trgovanjem na Beogradskoj berzi.

Scroll to Top