Brokersko-dilersko društvo

- Brokerski poslovi

- Poslovi agenta emisije

- Usluge korporativnog agenta

O nama

Brokersko-dilersko društvo „EURO FINEKS BROKER“ a.d. osnovano je 20.06.2001. godine.

U svom poslovanju Brokersko-dilersko društvo „EURO FINEKS BROKER“ a.d. pretežno se bavilo poslovima korporativne agenture, a manje trgovanjem na Beogradskoj berzi.

Od osnivanja do danas bili smo korporativni agenti za oko 200 privrednog društva. Nismo imali fluktuaciju korporativnih agentura, osim za prvrednog društva koja su promenila pravnu formu u d.o.o. ili u nejavna akcionarska društva i kod prvrednog društva koja su zbog privatizacije promenila vlasnika.

-Brokersko-dilersko društva „EURO FINEKS BROKER“ a.d. ima otvorenih preko 70 000 vlasničkih računa akcionara u Centralnom registru.

U toku poslovanja Brokersko-dilerskog društva „EURO FINEKS BROKER“ a.d. zbog izuzetno teških uslova poslovanja u ovoj delatnosti, pripojena su mu sledeća brokersko-dilerska društva:

  • Brokersko-dilersko društvo EKI BROKER a.d. Beograd
  • Brokersko-dilersko društvo PAN BROKER a.d. Beograd
  • Brokersko-dilersko društvo BONITET GRUPA d.o.o. Beograd
  • Brokersko-dilersko društvo TEMA BROKER a.d. Beograd
  • Brokersko-dilersko društvo TRŽIŠTE NOVCA, a.d., Beograd
  • Brokersko-dilersko društvo CAPITAL BROKER, a.d., Niš
Imotska 1 
11040 Beograd (Voždovac) 
T: 011/309‑8180
F: 011/309‑8184