Sadašnji sastav Brokersko-dilerskog društva „EURO FINEKS BROKER“ a.d.:

bbbb

Borislav Kneževic

Direktor
Detalji o Vama...
ee

Olga Jančić

izvršni direktor
ee

Vesna Arsenović

ovlašćeni broker-glavni broker
ee

Jelena Jovanović

ovlašćeni broker
ee

Srećko Matanović

ovlašćeni broker
ew

Miloš Milunović

asistent brokera
ew

Stefan Knežević

korporatini broker
ew

Gordana Šekularac

računovođa

Od svog osnivanja do danas, Brokersko-dilersko društvo „EURO FINEKS BROKER“ a.d. je zapošljavao preko 53 brokera i drugih zaposlenih i to:

 • Vitomir Janjus, prvi direktor
 • Knežević Borislav, drugi direktor
 • Jelena Slović, prvi broker
 • Nevena Slović, drugi broker
 • Goran Vučurović, ovlašćeni broker
 • Sunčica Vidić, ovlašćeni broker-glavni broker
 • Rastislav Čeh, ovlašćeni broker-glavni broker
 • Irina Đurić, ovlašćeni broker
 • Nikola Ćirković, ovlašćeni broker
 • Jelena Jovanović, ovlašćeni broker
 • Tatjana Marković, ovlašćeni broker
 • Andrijana Milić, ovlašćeni broker
 • Ivana Knežević, korporativni broker
 • Uroš Popović, asistent brokera
 • Bojan Jelenković, ovlašćeni broker
 • Mira Savatić, ovlašćeni broker
 • Marina Mišić, ovlašćeni broker
 • Lidija Dostanić, asistent brokera
 • Zorica Lazarević, asistent brokera
 • Igor Galik, ovlašćeni broker
 • Aleksandar Vuletić, ovlašćeni broker
 • Dragana Radojković, ovlašćeni broker
 • Jelena Spasojević, ovlašćeni broker
 • Srećko Matanović, ovlašćeni broker
 • Jovica Dimitrijević, ovlašćeni broker

Marko Pajić, ovlašćeni broker

 • Stefan Knežević, korporativni broker
 • Mirko Manojlović, asistent brokera
 • Nadežda Trifković, ovlašćeni broker
 • Slobodan Kon, asistent brokera
 • Vladimir Lazarević, asistent brokera
 • Vesna Arsenović, ovlašćeni broker-glavni broker
 • Dragan Miljković, ovlašćeni broker
 • Miloš Milunović, korporativni broker
 • Marina Berberović, poslovni sekretar
 • Gordana Šekularac, računovođa
 • Milica Dukić, asistent brokera
 • Zoran Mladenović, investicioni savetnik
 • Mia Vuković, kontrolor
 • Jovana Ćurčić, asistent brokera
 • Andrijana Milić, ovlašćeni broker
 • Uroš Popović, asistent brokera
 • Bojan Jelenković, ovlašćeni broker
 • Davor Curović, kontrolor
 • Sanja Dželetović, ovlašćeni broker
 • Tatjana Panjković, asistent brokera
 • Stevica Duma, asistent brokera
 • Slavko Kaličanin, ovlašćeni broker
 • Snežana Cicmil, asistent brokera
 • Vlada Ristić, ovlašćeni broker
 • Julijana Aksentijević, korporativni broker
 • Stevan Nikolić, korporativni broker
Imotska 1 
11040 Beograd (Voždovac) 
T: 011/309‑8180
F: 011/309‑8184